Czy zbliża się paruzja ?

Paruzja – co to w ogóle jest?

Słowo „paruzja” nie jest często używane. Coraz częściej można spotkać katolików, którzy w ogóle nie znają jego znaczenia. Inni powtarzają usłyszaną od katechety definicję: „Paruzja to powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, które nastąpi na końcu świata. Wówczas wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Wtedy też nastąpi Sąd Ostateczny. Powstanie nowe niebo i nowa ziemia”. Nic więcej nie potrafią dodać.

Komentarze na YouTube:

Jezus nadchodzi, bezdyskusyjnie. Czasy wielkiego ucisku już trwają, zło arogancko podnosi plugawy łeb, odchylenia, zboczenia są brane za nowoczesność, lubieżność i przemoc to chleb powszedni większości mediów. Babilon Wielki napełnił Ziemię złem.

Już niebawem nastąpi Wielkie Ostrzeżenie, przygotowujcie się….

Najgorsze jest odstępstwo od Wiary Katolickiej jakie ma miejsce pośród osób mieniących się mianem pasterzy. Potępione błędy, zostały zaklepane przez sobór, i rozgłaszane po wszystkich ambonach w tym i z tronu św Piotra. Heretysy są uważani za świetych, święci za heretyków. Nowa religia – nowego porządku świata, ubrana w szaty Rzymsko-Katolickie, prowadzi miliony do zguby. Każdy ma obowiązek poszukiwać i dążyć do Prawdy, każdy Katolik jest zobowiązany zgłębiać swoją wiarę – gdybyśmy my wszyscy nie zaniedbywali swoich obowiazków, widzielibyśmy i wiedzielibyśmy, kto jest kim. Skoro papież jest nieomylny, nie może głosić błędu – a skoro głosi, nie jest papieżem – bowiem heretyk, traci swój urzad gdyż przestaje być Katolikiem.

Czy zbliża się paruzja? – tym razem analiza i słowa ks. abp. Andrzeja Dzięgi:
„Gdy minęło trzy razy po czternaście pokoleń, mógł się narodzić Jezus Chrystus. Trzy razy po czternaście pokoleń liczone w historii Izraela to jest sporo lat, ale kiedyś z pewnym zaskoczeniem odkryłem, że przyjmując kryterium dzisiejszej socjologii, licząc 25 lat na jedno pokolenie – to właśnie dopełnia się trzy razy po czternaście pokoleń dziejów chrześcijańskich Naszej Ojczyzny. Pierwsze czternaście pokoleń prowadzi od Chrztu mieszkowego aż do jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym. Drugie czternaście pokoleń prowadzi przez cały czas pierwszej Rzeczypospolitej aż do jej upadku, aż do jej pękania, aż do całej tej agentury wewnątrz Rzeczypospolitej, która doprowadziła do upadku potężnego Naszego Państwa w środku Europy i sprawiła, że te wartości, także etyki politycznej, okazały się niewystarczające przeciwko ludziom nie mającym dobrej woli. „A teraz dopełnia się trzecie czternaście pokoleń – razem 42 pokolenia 1050 lat od Chrztu mieszkowego.
3 x (14×25) = 1050 lat = 2016 r.

3×14 pokoleń dopełniło się w roku 2016. I faktycznie czuliśmy,że był to rok niesłychanie wielki dla nas Polaków. Był to rok wielkich wydarzeń w Polsce:

1. Pierwszorzędnym, niesamowicie wielkim wydarzeniem była Intronizacja Pana naszego Jezusa Chrystusa na Króla Polski.Sprawa wielce wyczekiwana przez Nas Polaków – 1050 lat czekaliśmy na to Było to wydarzenie rangi Chrztu Polski.

2. Świętowaliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski.

3.Światowe Dni Młodzieży – Kwiat młodzieży światowej zjeżdża się do Nas i dziwi się tym wielkim płomieniem Wiary, jaki płonie w Nas Polakach. Bóg z Nami i to wyraźnie widzi świat. W Polsce czują ostoję, spokój i bezpieczeństwo, a najważniejsze – czuli obecność i bliskość Boga.

4.Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia. Nigdy w historii żaden papież nie ogłaszał takiego roku! Papież Franciszek otwiera Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra. Otwierają się także Bramy Miłosierdzia w każdej Diecezji – Pan Bóg Woła! Przypomnę tu również słowa Pana Jezusa do Świętej siostry Faustyny: „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia.”(Dz.83)
„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia – pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości.”(Dz. 964-965).

„Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim Miłosierdziu,niech pozna cała ludzkość niezgłębione Miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła Miłosierdzie Mojego” (Dz.848).

(…) Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski; ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim Miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim Miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, ja współczuję z tobą. (Dz. 635).