Drugie prawo Keplera

175px-Johannes_Kepler_1610Johannes Kepler to niemiecki astronom znany w fizyce i astronomii z trzech praw dotyczących Układu Słonecznego, zwanych prawami Keplera. Wnioskiem z jego drugiego prawa jest fakt, że planety nie krążą wokół Słońca z jednakową szybkością – gdy planeta jest bliżej Słońca porusza się szybciej /okolice peryhelium/a gdy jest dalej wyraźnie zwalnia /okolice aphelium/ !!! Dlaczego ? Tłumaczenie fizyczne, że większej sile grawitacji „musi” odpowiadać większa siła odśrodkowa, zależna od szybkości / nawet od jej kwadratu/ aby planeta nie spadła na Słońce jest tylko odpowiedzią powierzchowną. A skąd planeta „wie”, że jest bliżej Słońca i ma przyspieszyć ? W tym miejscu tylko Bóg zna odpowiedź, bo to jego dzieło  –  ten Układ Słoneczny i cały Wszechświat. Elektrony krążą wokół jądra atomowego, bo by na nie spadły, gdyby działała tylko siła przyciągania ładunków różnoimiennych.
Ruch jest atrybutem naszego świata. Ponieważ wszystko płynie, panta rhei, więc biegnę na spotkanie świata, jesieni i ciebie. Czekam aż wrócisz z pracy i może uda nam się na chwilę ten świat zatrzymać ?