Gdzie jest mój Homel ?

             Homel to miasto w południowo-wschodniej Białorusi. Teraz, bo dawniej było w granicach Litwy i Polski, po pierwszym rozbiorze wcielono je do Rosji. W styczniu 1919 Homel wpadł w ręce bolszewików. W mieście wybuchł bunt, który został stłumiony przez nowych okupantów.  W dwudziestoleciu międzywojennym bolszewicy zamknęli świątynie katolickie i prawosławne, a niektóre z nich z czasem zniszczyli, jak np. kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy cerkiew Św. Trójcy.

            Pobliski Las Szczakatowski jest cmentarzyskiem kilku tysięcy ofiar wielkiego terroru. W 1941 około 30% mieszkańców stanowili Żydzi, z których większość opuściła miasto lub została zamordowana.

           O Homelu śpiewa Alosza Awdiejew. Śpiewa z żalem i smutkiem, bo jego Homela już nie ma. Każdy z nas ma swój Homel, swoje dawne wspomnienia. Kto zniszczył twoje ? Może świat pędzący ku katastrofie, może ty sama to zrobiłaś, a może jeszcze ktoś inny ?

Nie wiem, szukaj odpowiedzi albo i nie szukaj.  A kogo to zresztą  obchodzi ?