Już wiatr twe stopy podrywa

Znam swój plan lekcji na ten rok, podpisałem umowę o pracę. Jeszcze przebyć operację szczęśliwie, obudzić się po narkozie w tym świecie / ostatnio było z tym  trudno /. Mała grupa nowych uczniów, miłośników fizyki.

Tak mało młodych ludzi wybiera ten przedmiot, nigdzie go nie potrzeba – ani na medycynie, ani na AWF – ie, ani nawet na politechnice. Czy mnie to martwi ? Nic a nic. Młodzież reprezentuje niski poziom wiedzy ogólnej, nie czyta lektur i nielektur. Liczą , że w życiu wystarczy spryt, który ma zastąpić rzetelną wiedzę.

Poeta powiedział: „Cały Wszechświat mieści się w szklance wina”. Prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, co dokładnie miał na myśli, ponieważ poeci nie po to piszą, by ich rozumiano.