Ksiądz Koziełek znów modny ?

przeglad_lokalny_logoCzytam Przegląd lokalny, knurowski tygodnik społeczno – kulturalny. Najpierw był artykuł o mojej ulicy, że kończy się jej remont, że ostatnie trudności zostaną pokonane a także sonda wśród mieszkańców – jak im się odnowiona ulica podoba ? Same wypowiedzi pozytywne, wszyscy wyrażali się w superlatywach. Akurat tacy się znaleźli i nikt nic krytycznego nie powiedział ?  Zawsze takie sondy budzą domysły, że tekst był „sponsorowany”… W  kolejnym wydaniu informacja o dotacji dla organizacji pozarządowych, które podejmą prace związane z księdzem Koziełkiem. A dziś przeczytałem, że nagrobek ks. Alojzego Kozielka na miejscowym cmentarzu  będzie odnowiony, bo wygląda fatalnie / zdjęcie Przeglądu pokazuje to znacznie lepiej niż moje/. Jest też okolicznościowy artykuł pani Marii Grzelewskiej , którą bardzo lubię i szanuję, przypominający postać budowniczego kościoła św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

Serdecznie pozdrawiam całą redakcję Przeglądu Lokalnego. Nie znam wszystkich osobiście / jeszcze/ ale z literek pod każdym waszym artykułem świetnie rozpoznaję jego autora , częściej autorki. Nie śmiem przypuszczać, że to nagłe zainteresowanie postacią knurowskiego proboszcza ma jakikolwiek związek z moimi tekstami na tej stronie:  o święcie jego ulicy, o nagrobku i o  trwającym długo jej remoncie. Cieszę się, że idzie ku dobremu. Może będzie  święto mojej  /naszej/ ulicy księdza Kozielka  w przyszłym roku ? Chętnie wezmę w nim udział, jeżeli Przegląd tam będzie to i ja…