Mater Dolorosa

Wiatr w przeloc240px-Mater_Dolorosa-El_Greco_mg_9993ie skonał chyżym,
Przeniknęła ziemię zgroza,
Krzyż na skale, a pod krzyżem
Stabat Mater dolorosa.

Żadnych słów i żadnych głosów;
Krew z korony bożej spływa;
Wobec Boga i niebiosów
Stała Matka boleściwa.

Na konania patrząc bóle,
Rany, pręgi od powroza,
Na łzy oczu, cierń na czole,
Stabat Mater dolorosa.

Konająca od współmęki,
Przyjmująca śmierć za żywa,
Cierń i gwoździe z bożej ręki,
Stała Matka boleściwa. /…/             Co to jest Mater Dolorosa ?

 Wiersz Stabat Mater Teofila Lenartowicza (1822- 1893) jest surowym wizerunkiem Matki Bożej stojącej pod Krzyżem Jej Syna. W dramat cierpiącej Matki Zbawiciela włączył poeta świat, na którego scenie rozegrało się to jedyne w dziejach świata wydarzenie. Dramatem Golgoty poruszone zostało niebo i ziemia. „Konająca od współmęki” w utworze Lenartowicza przeżywa ból na skale, gdzie został osadzony Krzyż z Jej Synem. Grozy chwili, jaka się wytworzyła na Kalwarii, nie wytrzymuje świat przyrody.

Iwona Loranc śpiewa