Na wzgórzach Mandżurii.

Na Wzgórzch Mandżurii Walc rosyjski, skomponowany w latach 1906 – 1907 przez rosyjskiego dyrygenta i kompozytora Ilię Szatrowa do tekstu S.Pietrowa, uczestnika bitwy pod Mukdenem. Zadedykował On swój utwór poległym towarzyszom broni. Tekst napisany został przez S. Pietrowa zaraz po bitwie, a być może nawet w czasie jej trwania. Szatrow uczył się w Polsce – kończył Konserwatorium w Warszawie! Pieśń powstała pod wpływem przeżyć wojennych. Sam Szatrow mimo że muzyk – brał bezpośredni udział w walkach i został odznaczony za swoje bohaterstwo. Pieśń – w zamyśle jako swoiste „requiem” – stała się z czasem utworem bardzo popularnym i nieoficjalnym hymnem Rosji! Utwór nawiązuje do wielkiej bitwy w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, odbywającej się na przełomie lutego i marca 1905 roku obydwie strony poniosły ogromne straty (Rosjanie: 89000 spośród 330000 żołnierzy, Japończycy 71000 spośród 270000 żołnierzy). Bitwa rozegrała się w pobliżu miasta Mukden w Mandżurii (na wzgórzach Mandżurii). Mimo ogromnego poświęcenia rosyjskich żołnierzy bitwa zakończyła się klęską Rosjan na skutek nieudolnego kierowania nią przez dowódcę wojsk rosyjskich, gen. A.N. Kuropatkina.

Andrzej Rosiewicz odbiera ten Walc trochę inaczej…..