Nazbierało się…

… dużo do opowiadania. Ale coś stało mi na przeszkodzie, aby o tym napisać na tej stronie. Powiedziałem sobie, że dopóki nie pokonam tej przeszkody, nie pójdę dalej i niczego już nie napiszę.  Jest już późna godzina, niedziela. Napiszę o tym jutro, a teraz, na dobranoc – piękna myśl św. Ignacego Loyoli, założyciela Jezuitów :

Bóg cię stworzył bez ciebie,

lecz nie zbawi cię bez ciebie.

Ty nic nie możesz bez Boga,

choćbyś chciał.

On znów nic nie chce bez ciebie,

choć może.

Pieśń do Ducha Świętego. Najczęściej jest śpiewana przy uzdrowieniach i uwolnieniach. Ma w sobie potężną moc, której nie da się wytłumaczyć.