Otrzymałem od Boga więcej czy mniej niż inni?

Ile mi dano? Otrzymałem od Boga więcej czy mniej niż inni? Istnieje chyba pokusa, by uznać, że więcej to dostali ci, którzy są na świeczniku. Mówimy o Kościele, więc chodzi o księży czy biskupów. Ale jak się zastanowić… Każdy z nas otrzymał życie, jakieś zdrowie, rozum, zdolności, chrzest, Ducha Świętego w bierzmowaniu, pokarm na życie wieczne w Eucharystii, odpuszczenie grzechów, a małżonkowie także łaskę sakramentu małżeństwa, o innych, mniej oczywistych Bożych darach już nie mówiąc. Czy w tej perspektywie powołanie do kapłaństwa czy biskupstwa oznacza, że ci ludzie dostali więcej? A jeśli nawet tak, to czy dużo więcej? Nigdy nie wiemy, ile otrzymali nasi bliźni. Nie ma się więc co porównywać. Wiemy za to mniej więcej, ile sami od Boga otrzymaliśmy. I z tego kiedyś Bóg nas rozliczy.

Andrzej Macura, Radio eM