Quiz bez poprawnej odpowiedzi

250px-Ilustrowany_Kuryer_Codzienny_5_X_1938
W ostatnim czasie nasiliła się propaganda przypominająca najświetniejsze czasy gomułkowskich „odwiecznych polskich piastowskich ziem”, „powrotu Śląska do macierzy” i tym podobnych historycznych kłamstw udających, że Śląsk przez stulecia miał coś wspólnego z Polską. Otóż na przykład, 4 października br.  internetowe wydanie Gazety Wyborczej  publikuje cotygodniowy quiz, a w nim pytanie: Zaolzie to rdzennie polskie ziemie znajdujące się teraz w granicach :   a) Litwy; b) Białorusi;  c) Ukrainy; d) Czech ? Ciekawe, jak  zareagowaliby  w Wyborczej, gdyby ukraińska gazeta zamieściła taki quiz: Przemyśl   to rdzennie
ukraińskie miasto, które dziś znajduje się w granicach: a) Rumunii, b) Białorusi,            c) Rosji, d) Polski.  Albo gdyby Czesi zamieścili takie pytanie: Śląsk to rdzennie czeskie ziemie, których dziś większość znajduje się  : a) w Niemczech, b) w Polsce,               c) w Austrii, d) na Słowacji.   Oba te quizy są co najmniej tak samo prawdziwe, jak quiz Wyborczej.   Ba, o wiele bardziej prawdziwe.  Przemyśl do Ukrainy należał mniej więcej tak długo,  jak Śląsk Cieszyński (Zaolzie) do Polski.  Śląsk leżał znacznie dłużej w granicach Czech, niż Zaolzie w Polsce.  Po I wojnie światowej Czesi zgłaszali pretensje do sporej części Górnego Śląska (z Rybnikiem. Raciborzem, Nysą, Pszczyną, aż pod Katowice).  Niemniej nikt w Czechach nie wpada na pomysł, aby podobnie podsycać wrogość do sąsiada, wmawiając, że posiada „rdzenne nasze ziemie”. Ale przede wszystkim – Górny Śląsk, którego częścią jest „Zaolzie”  Nigdy, od XII wieku aż po XX wiek, nie leżał w Polsce.  Przez ponad 700 lat. Jak więc oni tam wymyślili, że to rdzennie polskie ziemie?  Prawdą jest,  że na przełomie XIX i XX wieku sporo osób deklarowało tam polską narodowość, ale mnóstwo z nich to gastarbeiterzy z Małopolski, którzy przywędrowali tu za chlebem do karwińskich kopalń i hut.  Druga połowa – jak familia Buzków – poczuła się w tym okresie PolakamI pod wpływem działalności polskich księży.  Polska,  po I wojnie światowej wiedząc o tym starała się wyrwać dla siebie jak najwięcej Śląska Cieszyńskiego.  Resztę (Zaolzie)  zaanektowała podczas dokonanego
do spółki z Hitlerem rozbioru Czechosłowacji.  Ale aby na tej podstawie także dziś twierdzić, że to „Rdzennie polskie ziemie”?  Skandal!  Jedyna poprawna odpowiedź w tym quizie brzmi więc: Zaolzie to nie są rdzennie polskie ziemie. To część Górnego Śląska. A leży ono w Czechach

Zaolzie