To trzeba przypominać

z3600296Q,Henryk-Stawiarski-nie-moze-pogodzic-sie-z-umozenie22 lata temu powstało w Knurowie „Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945” powołane przez Henryka Stawiarskiego.Ono to zaczęło przypominać los, jaki zgotowali Ślązakom „wyzwoliciele’ czyli Armia Czerwona. Tę niezbyt znaną do niedawna sprawę rozpropagował Ruch Autonomii Śląska podczas swoich rokrocznych marszów na Zgodę – to jeden z wielu obozów, w których masowo ginęli Ślązacy. Od dwóch lat, także za sprawą RAŚ Tragedia uzyskała rangę uroczystości wojewódzkich.W losy wywożonych do Rosji Sowieckiej Ślązaków  „wpisał się” niechlubnie  Aleksander Zawadzki, do niedawna  patron knurowskiego Liceum. Ponieważ pracuję w tej szkole i ma ona już innego patrona, chciałbym przypomnieć kilka szczegółów z życia Aleksandra Zawadzkiego. Chodziłem do tej szkoły w roku 1970/71, do pierwszej klasy. Wtedy to liceum nosiło jego imię..

zawadzkiindeksAleksander Zawadzki – człowiek najbardziej odpowiedzialny za Tragedię Górnośląską, wojewoda śląsko-dąbrowski w latach 1945-1948. Jako że był członkiem najwyższych władz Polskiej Partii Robotniczej to jego kompetencje jako wojewody były bardzo poszerzone. Swoimi decyzjami stworzył liczne obozy koncentracyjne na Śląsku, a następnie rozesłał  do obozów koncentracyjnych tysiące Ślązaków i Niemców.

Już na samym początku pełnienia funkcji wojewody, namawiał starostów do wysiedlania Niemców za Odrę lub do osadzania śląskich rodzin w miejscu odosobnienia Propagował wykorzystywanie górników, jako taniej siły roboczej przy budowie sowieckiej gospodarki. Podczas ściśle tajnej odprawy dla starostów i prezydentów miast w dniu 22 marca 1945r.  dawał następujące polecenie: Obowiązkiem starostów jest cały swój wysiłek skoncentrować na zrepolonizowaniu Opolszczyzny /…/. Musimy sobie powiedzieć twardo, że na Opolszczyźnie wyłącznym i jedynym gospodarzem są Polacy. Niemcy to nasi śmiertelni wrogowie i zwalczać ich należy wszelkimi sposobami, jakimi będziemy mogli dysponować /…/ nauka języka niemieckiego będzie całkowicie wyrugowana. Dzieci winny jak najszybciej zapomnieć o znienawidzonym przez nas języku niemieckim. My tę nienawiść musimy pogłębiać, bo stoimy przed problemem albo my, albo oni /…/

Tekst na podstawie artykułu w Gazecie nie tylko dla osób deklarujących narodowość śląską Ślůnski Cajtung  Dariusza Dyrdy