Totalna opozycja będzie załamana. Tak dobrych nastrojów Polacy nie mieli od siedmiu lat!

/ Filip Blazejowski/Gazeta Polska

46 proc. ankietowanych ocenia, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Oznacza to wzrost o 2 punkty proc. Negatywnie oceniających sytuację jest 38 proc. (spadek o 3 punkty proc.). Te dane obrazują, że Polacy mają najlepsze nastroje od ponad siedmiu lat!

Z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że najbardziej zadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są respondenci popierający PiS (87 proc.) oraz ruch Kukiz’15 (48 proc.).

„Osoby, które chcą głosować na PO i Nowoczesną, podobnie jak respondenci niezamierzający uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy ugrupowania Ryszarda Petru (82 proc.) – informuje CBOS.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 3 pkt. proc. zwiększyła się liczba badanych pozytywnie oceniających obecną sytuację polityczną w kraju. Podobny wzrost odnotowano wśród respondentów zadowolonych z rozwoju gospodarczego i obecnie ten wskaźnik wynosi 52 proc., co jest najlepszym wynikiem w historii badań!

Jeśli chodzi o ocenę poziomu życia respondentów i ich rodzin, 57 proc. twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, ponad jedna trzecia (37 proc.) uważa, że przeciętnie, a co szesnasty badany (6 proc.) – że źle. Lepsze niż w sierpniu są oceny warunków materialnych gospodarstw domowych ankietowanych. Ponad połowa (56 proc.) jest nimi usatysfakcjonowana, blisko dwie piąte (38 proc.) określa je jako przeciętne (spadek o 4 pkt.), a co szesnasty wyraża niezadowolenie (6 proc.).

Nieco mniej krytyczne niż w sierpniu są oceny sytuacji w zakładach pracy.

Nie zmienił się wprawdzie odsetek pracujących, którzy uznają ją za dobrą (65 proc.), jednak ubyło tych, którzy są z niej niezadowoleni (z 11 proc. na 9 proc.). Jedna czwarta zatrudnionych (25 proc.) uważa, że sytuacja w ich miejscu pracy jest przeciętna – napisano.

Z sondażu CBOS wynika, że poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju. Obecnie 31 proc. respondentów (od sierpnia wzrost o 2 pkt. proc.) spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku ulegnie ona poprawie. Nieco ponad jedna piąta (22 proc.) obawia się jej pogorszenia, jednak nadal najczęściej podzielana jest opinia, że sytuacja w Polsce nie ulegnie zmianie (40 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 7-14 września 2017 r. na liczącej 985 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Piosenka mówiona – śpiewa Jean-François Maurice. Grafika z netu. Wszystkim oglądającym życzę wszystkiego dobrego.