Wszystko dobre, co się dobrze kończy

All’s Well That Ends Well

First_FolioKomedia autorstwa Williama Szekspira, napisana pomiędzy 1601 a 1608 rokiem. Trudno ją jednoznacznie zaklasyfikować do kategorii komedii lub tragedii. Nie ma żadnych dowodów na to, iż sztuka ta była popularna jeszcze za życia Szekspira.

Zawiła i dość nierealistyczna fabuła sprawiają, że nie jest łatwa w odbiorze. Współcześni temu autorowi krytykowali postać Heleny, jako zbyt asertywnie nastawioną do hrabiego. Sam Bertram, w scenie finałowej zmienia swoją postawę, od nienawiści do miłości, w zaledwie pojedynczej kwestii, co jest nie lada wyzwaniem dla aktorów.

Do dnia dzisiejszego sztuka ta nie cieszy się wielkim powodzeniem, jest rzadko wystawiana na scenie.

Wszystko co dobre