Z pragnienia

KempisagesZ pragnienia, aby być cenionym,

Z pragnienia, aby być lubianym,

Z pragnienia, aby być wysławianym,

Z pragnienia, aby odbierać zaszczyty,

Z pragnienia, aby być chwalonym,

Z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi

wyzwól mnie Jezu.

Umiłuj bycie nieznanym

Tomasz a Kempis – „O naśladowaniu Chrystusa”