Złote Myśli ciotki Hejdli

Kto ma okulary, ten ma i rozum.

Kwaska czyni cuda.

Jeśli się dzioucha uprze

przy jakimś chłopie,

to matka nie powinna stawać na przekór.

Pamiętajcie dziouchy,

chłopy są jak te króliki

Nivea jest dobra na wszystko.

Dzisiaj się żyje,

jutro się gnije.

Z czasopisma „Cholonek Codzienny, Wydawca Teatr Korez, marzec 2011

fb