Demokracja jest najlepsza

Demokracja  jest wtedy,

kiedy dwa wilki i owca głosują,

co zjedzą na obiad.

Wolność  jest wtedy,

kiedy dobrze uzbrojona owca podważa

 wynik głosowania ! 

                                                                                                             Beniamin Franklin