Dla mnie w sam raz

Często wszystkim nam się zdarza usłyszeć , przeczytać, zobaczyć czy spotkać coś, co akurat w tej chwili bardzo nam pasuje, jest jakby  dla nas skrojone i specjalnie przeznaczone. Każdy wybiera z otaczającej rzeczywistości wydarzenia niby szczególnie dla niego napisane – przez Boga, zrządzenie losu czy  umieszczone  w gwiazdach. Ten tekst znalazłem w codziennej poczcie czytań z Mateusza,  i uderzył mnie szczerością i prawdą specjalnie dla mnie wypowiedzianą. Jeżeli też ci się podoba, to się cieszę.

Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.             (1 Tm 6,2c-12)aaaaaaaimages

Jest nam wszystkim ciepło. Dziś zapaliłem w piecu. Tylko przy nim słychać jak szumi ogień i uciekające strugi kominowe wirują wśród starych, popękanych cegieł od Machoczka. Ciepło też ci dzisiaj opowiadam i życzę. Śpij spokojnie, ciepła idzie jesień i daj Boże,  gorąco będzie zimą i jeszcze dalej, gdzie ścieżka nas poprowadzi.