I niech cały świat o tym wie !

Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie Panie: strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia, Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał: Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu, chwała niech będzie, teraz i na wieki. Amen.
Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę: pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Dziękuję Ci Panie, dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Za wszystko przyjemne i jasne i za muzykę dźwięczną dziękuję. Dziękuję za przykrości i za każde dobre stówo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego Słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym m nie umacniasz. i za to dziękuję, że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać. Amen.