Moim nauczycielom

Wielu nauczycieli otrzymało ostatnio przesyłki z książkami z Wydawnictwa „Operon”. Zaintrygował mnie tekst na brzegu opakowania. Cytuję:

„Koncepcję opakowania zestawu opracował Janusz Kaniewski /studio „Kaniewski Haute Design”/, jeden z najlepszych polskich projektantów. Współpracował m.in. z markami Honda, Alfa Romeo i Ferrari. Stworzył obecne logo Fiata. Wykłada na renomowanych uczelniach, publikuje. Jest kuratorem festiwalu designu w Gdyni. Swoją działalnością chciałby choć w części odwdzięczyć się Mistrzom – nauczycielom, dzięki którym osiągnął sukces. To oni zabrali go w podróż do świata projektowania, edukacji i publicystyki. Polonistki, zarówno Jolanta Agielczyk ze szkoły podstawowej, jak i Iwona Dzięciołowska z liceum, pokazały mu, że można czerpać radość z pisania. Carsten Astheimer obudził w nim pasje projektowania. Największy wpływ wywarł jednak prof.Cezary Nawrot z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – najważniejszy pedagog, który…nigdy nie był nauczycielem Janusza Kaniewskiego. Profesorowi dedykuje on każdy swój projekt.”

Pomyślałem, że podobny tekst chciałbym i ja dedykować moim nauczycielom:

Pani Krystynie Biedziak – nauczycielce fizyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie – za rozwój miłości do fizyki, zajęcia pozalekcyjne – że pozwalała nam wyciągać z szaf wszystkie przyrządy fizyczne i …bawić się nimi;

Panu Janowi Sobczyńskiemu nauczycielowi fizyki z Liceum Ogólnokształcącego im.H.Sawickiej w Rybniku – Mojemu Mistrzowi, Wychowawcy i Przyjacielowi;

Księdzu Prałatowi Józefowi Smandzichowi – mojemu Wujkowi – za to, że pozwolił mi zatrzymać znalezioną w jego bibliotece książkę Perelmana – Zajmująca Fizyka

Zajmująca Fizyka Jakub Perelman

Pani Danucie Tokar – z Uniwersytetu Opolskiego – za wspaniałe wykłady i ćwiczenia z dydaktyki fizyki,

Wydawnictwu Zamkor z Krakowa – za książki, pomoce, filmy – szczególnie panu Wojciechowi Dindorfowi, którego nigdy nie poznałem/niestety/ za doświadczenia oglądane na filmach Zamkoru, z którym łączy mnie nie tylko miłość do fizyki ale i podobna przeszłość kabaretowo-estradowa/…/,

a także moim wspaniałym polonistom – panu Henrykowi Moszyńskiemu i pani Janinie Podlodowskiej – za miłość do literatury i piękna języka polskiego, pani Urszuli Pałasz – za cudowne lekcje matematyki i paniom Elżbiecie Wardzała i Ewie Nowak – za miłość do Francji i jej kultury, panu Eugeniuszowi Husarowi – za niezapomniane lekcje słowiańskiego języka rosyjskiego.