Na Boże Narodzenie

Wiersz autorstwa profesora Wojciecha Dindorfa, nowy i opublikowany po raz pierwszy na mojej stronie. To najlepsze życzenia dla wszystkich moich czytelników, których w tym miejscu serdecznie pozdrawiam… A  wszystkim uczniom moim i nie moim – ten wiersz szczególnie polecam !  

428                                                                                                                                                     Boże Narodzenie 2014
♪♪♪♪
refleksja staruszka
Kolejny grudzień, znowu święta
Więcej się kwęka, mniej pamięta
Częściej się szuka, niż znajduje
Więcej wspomina, mniej planuje
Mocniej się kaszle, słabiej słyszy
W ogóle to się ledwo dyszy.

I dobrze gdy przyjadą młodzi
Z nimi radośniej dzień przechodzi
Oni przyszłości są nadzieją
Patrzysz jak się do siebie śmieją
Jak na keybordach sprawnie piszą
Jak nic – co wokół nich – nie słyszą
Jak stale łomot mają w uszach
Łomot co wszystko im zagłusza
Mają Laptopy – tam gdzie trzeba
(Rzecz potrzebniejsza im od chleba)
Klikają w pliki jak najęci
You-tube czy face-book – to ich kręci
I marzy tylko on i ona
By nowy model mieć Smartphona.
i bywa, że
Tata da z pensji, Babcia z renty
Wtedy Mikołaj, fiński „święty”
Taki gadżecik wręczyć musi
Spełniając expectation wnusi.

* * * * * * * * * * * * *
Następny raz się zobaczcie
Gdy minie rok – jak Bóg pozwoli
Opłatkiem znów się podzielicie….
….Chyba, że Skype ich zadowoli.

PWojciech Dindorf ukończył studia matematyczne i fizyczne w 1957 roku na WSP, a w rok przed ukończeniem studiów był asystentem w katedrze fizyki. Był stypendystą naukowym w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim. Jako pierwszy nauczyciel z krajów socjalistycznych pracował w szkole Organizacji Narodów Zjednoczonych i z biegiem czasu zaczął piastować stanowisko kierownika Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
Wojciech Dindorf jest członkiem mającego siedzibę w Genewie zespołu do spraw międzynarodowej matury. Prowadził wykłady w wielu miastach Europy i USA. Prowadzi otwarte wykłady z fizyki doświadczalnej, na które regularnie przychodzi po kilkuset słuchaczy. W tym roku miał wykład w serii Złotej Serii Wykładów Otwartych. Jedną z pasji Wojciech Dindorfa jest pisanie wierszy – wydał „Poczet królów polskich wierszowany z przymrużeniem oka”. Pracuje nad książką o Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.