Nagroda im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

Nagroda imienia księdza Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” – coroczna nagroda przyznawana badaczom i popularyzatorom za najlepsze książki poprzedniego roku kalendarzowego dotyczące historii Górnego Śltacytndeksąska. Patronem jest XIX–wieczny niemiecki (górnośląski) historyk,    ks. Augustin Bogislaus Weltzel,(1817–1897), nazywany „Górnośląskim Tacytem”. Nagrodę ustanowił Ruch Autonomii Śląska. Statuetka wręczana laureatom przedstawia postać patrona z atrybutami Klio.

Autorem statuetki jest rzeźbiarz August Dyrda.

W tym roku , 6 czerwca 2013 r.  w Galerii Szyb Wilson w Katowicach-Janowie (ul. Oswobodzenia 1) odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, przyznawanej w kategoriach „badacz historii” i „popularyzator historii”.

Kapituła postanowiła wyróżnić dr hab. Irmę Kozinę z Uniwersytetu Śląskiego za książkę „Ikony dizajnu w województwie śląskim” oraz śp. Michała Smolorza  za całokształt dokonań na polu badania i upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska.

Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu


Kapituła

dr Piotr Greiner (dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach)
dr Norbert Honka (Uniwersytet Opolski)
prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski) – przewodniczący
dr hab. Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
dr Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)
prof. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)
dr Tomasz Słupik (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda (Uniwersytet Śląski)

Miejsca ceremonii

za rok 2012: Galeria Szyb Wilson w Katowicach-Janowie, 6 czerwca 2013 r.
za rok 2011: Aula im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 24 maja 2012 r.
za rok 2010: Aula im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6 czerwca 2011 r.
za rok 2009: Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów, 20 maja 2010 r.
za rok 2008: ośrodek dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, Rybnik, 20 maja 2009 r.
za rok 2007: Miejskie Centrum Kultury, Ruda Śląska, 20 maja 2008 r.
za rok 2006: Pałac Donnersmarcków, Nakło Śląskie, 16 maja 2007 r.

Laureaci

Za rok Kategoria Laureat Nagrodzone dzieło Laudator
2012 Badacz dr hab. Irma Kozina Ikony dizajnu w województwie śląskim dr hab. Barbara Szczypka
2012 Popularyzator dr Michał Smolorz pośmiertnie, Śląsk wymyślony i za całokształt dokonań dr hab. Zbigniew Kadłubek
2011 Badacz prof. Alfred Sulik Historia Mysłowic prof. Ryszard Kaczmarek
2011 Popularyzator prof. Joanna Rostropowicz Śląskie opowieści z dreszczykiem dr hab. Zbigniew Kadłubek
2010 Badacz prof. Aleksander Nawarecki całokształt twórczości, Lajerman dr Zbigniew Kadłubek
2010 Popularyzator Kazimierz Kutz Piąta strona świata Aleksandra Klich
2009 Badacz dr Beata Giblak Wygnaniec i jego ojczyzny. Max Hermann-Neisse (1886-1941). Życie. Twórczość. Recepcja dr Zbigniew Kadłubek
2009 Popularyzator dr Jan F. Lewandowski Wojciech Korfanty (biografia) Krzysztof Karwat
2008 Badacz prof. Wojciech Kunicki Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone dr Zbigniew Kadłubek
2008 Popularyzator Krzysztof Karwat Górny Śląsk. Świat najmniejszy (cykl w chorzowskim Teatrze Rozrywki) Henryk Waniek
2007 Badacz dr Jerzy Polak Poczet panów i książąt pszczyńskich (dwa tomy) prof. Ryszard Kaczmarek
2007 Popularyzator Małgorzata Szejnert Czarny ogród Aleksandra Klich („Gazeta Wyborcza”)
2006 Badacz prof. Ewa Chojecka Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku dr hab. Irma Kozina
2006 Popularyzator Henryk Waniek Finis Silesiae dr Zbigniew Kadłubek

 

itygodnikmages