Nie łam się Synu

zmartwychwstaly_chrystusSynu, niech cię nie łamią trudy, których się podjąłeś ze względu na Mnie, a kłopoty niech cię w najmniejszym nawet stopniu nie powalają na ziemię; lecz niech cię moje obietnice umacniają i pocieszają.

Pisz, czytaj, śpiewaj, smuć się, módl się, mężnie znoś przeciwności, bo życie wieczne godne jest tego wszystkiego i większych jeszcze walk.

Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa