Pies na baby

podrywaczimagesNa osiedlu mieszkoł Gienek, karlus do zabawy, Gienek to był fajny synek, Gienek to był fajny synek – ino pies na baby,

Jak już dziołcha se upatrzył, musioł ją skosztować – szkuboł, mamioł, obiecywoł, szkuboł, mamioł, obiecywoł, aż straciła głowa,

Dziołchow mioł wiela chcioł, ino że się troszka boł, żeby kiero go na siła se niy owinyła. Dziołchy na Gienka leciały, chopcy sie go boli, bo ich czasem proł po pysku, bo ich czasem proł po pysku, jak przy piwie stoli.

Kiedyś w knajpie na kolegach połomoł trzy stołki, bo niystety mioł tyn pieron, bo niystety mioł tyn pieron słabość do gorzołki.  Dziołchow mioł wiela chcioł, dziołchow mioł wiela chcioł ino że sie trocha boł, żeby kieroś go na siła se niy owinyła.

Prziszoł jednak czas na Giynka, musioł sie ożynić, bo niystety zrobioł dziecko, bo niystety zrobioł dziecko jednej dziołsze z siyni. Kolegami tyż niy rządził prawie już od roku, bo dopadli go na hołdzie, bo dopadli go na hołdzie kiedyś po ciymoku. Dziołchow mioł wiela chcioł, ino że sie troszka boł żeby kiero go na siła  se niy owinyła, żeby kiero go na siła se niy owinyła…

Piosenka z ostatniej płyty Grzegorza Poloczka – muzyka Andrzej Minkacz, słowa Grzegorz Poloczek