Pokaż mi to miejsce

Wskaż miejsce, w które iść ma Twój niewolnik
Wskaż miejsce, o którym całkowicie zapomniałem
Wskaż miejsce, gdzie pochyli się mój kark
Wskaż miejsce, w które iść ma Twój niewolnik
Wskaż miejsce, pomóż mi odsunąć kamień
Wskaż miejsce, nie dam rady zrobić tego sam
Wskaż miejsce, gdzie Słowo stało się człowiekiem
Wskaż miejsce, gdzie rozpoczął się ból
Kłopoty przybyły, kiedy ratowałem to, co można było uratować
Strzępy światła, cząstki oddali
Lecz były kajdany, więc się spieszyłem
Były kajdany, więc kochałem Cię jak niewolnik
Pokaż mi miejsce , w które iść ma Twój niewolnik
Pokaż mi miejsce, o którym całkowicie zapomniałem
Pokaż mi miejsce, gdzie pochyli się mój kark
Pokaż mi miejsce, w które iść ma Twój niewolnik
Kłopoty przybyły, kiedy ratowałem to, co można było uratować
Strzępy światła, cząstki oddali
Lecz były kajdany, więc się spieszyłem
Były kajdany, więc kochałem Cię jak niewolnik
Wskaż miejsce
Wskaż miejsce
Wskaż miejsce
Wskaż miejsce, pomóż mi odsunąć kamień
Wskaż miejsce, nie dam rady zrobić tego sam
Wskaż miejsce, gdzie Słowo stało się człowiekiem
Pokaż mi miejsce, gdzie rozpoczął się ból