Rozwody i życie na kocią łapę

małżeństwoimagesPrawo państwowe umożliwia rozwód i powtórne małżeństwo. Co więcej, można to zrobić dowolną ilość razy. Jednak po stronie Pana Boga to wszystko fikcja. Ważnie zawarte małżeństwo sprawia, jak mówi Jezus, że mąż i żona „stają się jednym ciałem”. Ten obrazowy zwrot świetnie oddaje sytuację. Nie da się przecież z jednego ciała zrobić dwóch ludzi. Podobnie nie da się rozerwać małżeństwa. Prawna możliwość rozwodu i ponownego małżeństwa nie jest więc niczym innym jak tylko legalizacją grzechu. Daje to ludziom złudzenie, że wszystko jest OK, jednak w świecie duchowym rozpoczyna się trwała zgoda na grzech. To tak jakbyśmy powiedzieli Bogu: „Nie wyrzekam się grzechu, nie wyrzekam się diabła, bo ma dla mnie bardziej interesującą ofertę na życie”. Na szczęście ten grzech może zostać przez Boga przebaczony, jednak wymaga to zerwania z seksem wewnątrz powtórnego związku. Trudne, ale nigdy nie jest łatwo wyjść na prostą, gdy chodzi się krętymi ścieżkami diabła. Tylko Boża ścieżka prowadzi do życia wiecznego.

Ireneusz Krosny