Słychać już koła i gwizd pociągu

Jeśli spóźniłeś się na mój pociąg to już wiesz, ze odszedłem. Możesz usłyszeć gwizd pociągu na sto mil. Sto mil, sto mil, sto mil, sto mil, możesz usłyszeć gwizd pociągu na sto mil. Panie, jestem sto, Panie, jestem dwieście, Panie jestem trzysta, Panie jestem czterysta Panie, jestem pięćset mil z dala od domu. Panie, jestem sto, Panie, jestem dwieście, Panie jestem trzysta, Panie jestem czterysta Panie, jestem pięćset mil z dala od domu. Nie mam koszuli na plecach, nie mam grosza przy duszy. Panie, nie mogę wrócić do domu w ten sposób. Z dala od domu, z dala od domu, z dala od domu, z dala od domu Panie, nie mogę wrócić do domu w ten sposób. Jeśli spóźniłeś się na mój pociąg to już wiesz, że odszedłem. Możesz usłyszeć gwizd pociągu na sto mil. Sto mil, sto mil, sto mil, sto mil. Możesz usłyszeć gwizd pociągu na sto mil.