Sprawdzanie matur

imagesPoprawiałem matury z matematyki w miniony weekend – od piątku do niedzieli. Ponad pięćdziesiąt prac sprawdziłem bardzo szybko, tak że zdążyłem jeszcze na chrzciny mojej wnuczki Różyczki  wieczorem w sobotę. Praca szła mi prędko, bo wiele zadań było nietkniętych, nierozwiązanych – po prostu puste strony. Nieliczne prace były ciekawe, nawet jedno z rozwiązań wysłano do Komisji Egzaminacyjnej do Jaworzna jako bardzo oryginalne.  Dwa lata temu poprawiałem matury z fizyki w jednym z liceów w Katowicach – też  prace były słabiutkie.

Dlaczego wielu uczniów nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi ? To problem złożony. Jedną z  najważniejszych  przyczyn jest fakt, że uczniowie otrzymują  na koniec roku szkolnego oceny nazbyt zawyżone. Kiedyś uczeń nie znający tabliczki mnożenia czy zasad dynamiki repetowałby klasę. Teraz dochodzi do tego, że maturzysta ma problemy z mnożeniem ułamków zwykłych nie mówiąc o rozwiązywaniu zadań otwartych czyli  tekstowych.

Nie będę pesymistą kiedy powiem, że im do matury przystępują coraz młodsi abiturienci, tym niższy reprezentują poziom. Kiedy ktoś mówi, że  „ma maturę”  to pytam z którego roku … Matura maturze nierówna, jeżeli ktoś ją zdawał 40 albo 60 lat temu, to chylę czoła. Nie mówiąc o maturze przedwojennej…

Pewnie nic nowego dzisiaj nie powiedziałem.  Takie zdanie ma większość nauczycieli i starszych absolwentów  liceów.  Co z tego wynika ? Nic. Która partia rządząca zlikwiduje gimnazja i przywróci system 8+4 ? Obecny system oświatowy, a więc 6+3+3 to system, w którym wiedzę zdobywał Izaak Newton. Na owe czasy bardzo nowoczesny.

W Polsce obowiązuje  więc dzisiaj ten nowoczesny, angielski system oświatowy  z XVII wieku…