Zero – jeden… do przerwy

zerojedenimagesCzy sprawiedliwość ma naturę zero-jedynkową? To znaczy – albo ktoś jest sprawiedliwy, albo nie jest, trzeciej możliwości nie ma? Czy sprawiedliwe rozwiązania mają naturę zero-jedynkową? To znaczy – albo jakieś rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe, albo nie jest? Trzeciej możliwości nie ma, wszystko inne jest tylko pozorną sprawiedliwością, czymś, co sprawiedliwość lepiej czy gorzej udaje? Wreszcie – czym jest sprawiedliwość? Czy w tej kwestii zdani będziemy zawsze tylko na własną intuicję? Intuicyjnie czujemy wszak tylko, że jakieś rozwiązanie jest niesprawiedliwe, że jakiś człowiek sprawiedliwy nie jest. Jezus, stawiając swoim uczniom wymaganie „większej sprawiedliwości” niż ta, którą szczycą się uczeni w Piśmie i faryzeusze, zdaje się skłaniać ku temu, że bycie sprawiedliwym wymaga nie tylko zmierzającej w tym kierunku woli, ale także wysiłku poznania – czym jest bycie człowiekiem sprawiedliwym; a wreszcie, w konsekwencji, w poszukiwaniu najbardziej sprawiedliwych rozwiązań.

Krzysztof Łęcki

Dwójkowy System Liczbowy